bảo vệ tuy phong

  1. P

    Vĩnh Tân Cần Tuyển Bảo Vệ Tại Nhà Máy Nhiệt điện Vĩnh Tân

    Cần Tuyển Bảo Vệ Tại Nhà Máy Nhiệt điện Vĩnh Tân Tuy Phong-Bình Thuận. Lương Từ 5.700.000₫/tháng. Có chỗ ăn ở miễn phí .(Tuổi 18-55) 0989490309-Phong.
Top