dạy thêm tuy phong

  1. T

    H. Tuy Phong nhận dạy cho các bé vào lớp 1

    Hiện tại em bắt đầu nhận dạy cho các bé vào lớp 1 Thời gian học: Buổi sáng từ 7h30 - 9h30. Các bé sẽ học từ thứ hai đến thứ sáu Môn: Toán + Tiếng Việt + Tập viết Địa chỉ: Hẻm vô Karaoke Hoàng Kim( từ karaoke Hoàng Kim nhìn qua ngôi nhà được đánh dấu trong ảnh là nhà của em) Phụ huynh có nhu cầu...
Top