tuyển phục vụ tuy phong

  1. T

    H. Tuy Phong Phục vụ ( không vướng việc học)

    Thân Thiện Quán ==> Vị trí: Phục vụ ( không vướng việc học) Thời gian: xoay ca Số lượng: 1 Ưu tiên độ tuổi: (16-18) Yêu cầu: siêng năng và chịu khó trong công việc. Liên hệ: ib trước khi đến quán để được phỏng vấn trực tiếp.
Top