Hướng dẫn tìm lại mật khẩu đã quên

Tuy phong số

Admin
Staff member
Có 2 cách để tìm lại mật khẩu:
Cách 1: Trước khi đăng ký thành viên có sử dụng email . việc lấy lại mật khẩu mới thông qua email
Cách 2: nhờ BBT tạo lại mật khẩu mới.
 
Top